Na ceste do nebeského Jeruzalema

Smrť kardinála Jozefa Tomka zasiahla aj za hranicami Slovenska. Médiá i osobnosti podčiarkujú jeho bratskosť a múdrosť a na najvplyvnejšieho a najvýznamnejšieho Slováka vo Vatikáne nešetria superlatívmi.
Miroslava Gromanová 16.08.2022
Na ceste do nebeského Jeruzalema

Na rozlúčke s kardinálom Jozefom Tomkom sa zúčastnil aj pápež František, ktorý vykonal záverečný obrad. Snímka: profimedia.sk

S POKOROU A SEBAZRIEKANÍM

Svätý Otec František v kondolenčnom telegrame opísal Jozefa Tomka ako „váženého a múdreho brata“ a „usilovného a rozvážneho spolupracovníka mojich predchodcov“. Vyzdvihol jeho hlbokú vieru a prezieravý pohľad, s akými „slúžil s pokorou a sebazriekaním evanjeliu a Cirkvi“. „Myslím tiež na jeho ducha modlitby, ktorý ho viedol aj v pokročilom veku k vytrvalému odriekaniu večernej modlitby ruženca na Námestí sv. Petra, čím dával pútnikom a turistom pekné a verejné svedectvo lásky k Panne Márii.“ V závere telegramu František vyslovil modlitbu, aby Pán prijal svojho verného služobníka do nebeského Jeruzalema, a udelil požehnanie všetkým smútiacim.

NAJZNÁMEJŠÍ SLOVÁK

„Zomrel kardinál Jozef Tomko, dlhodobo najvplyvnejší a najznámejší Slovák vo Vatikáne,“ napísal český historik Jaroslav Šebek na svojom twitteri. Dodal tiež nie úplne známu informáciu: „Málo sa vie, že v roku 1989 uvažovala časť kardinálov o presadení Tomka na post štátneho sekretára miesto (Agostina) Casaroliho.“

APOŠTOLSKÁ HORLIVOSŤ

„Keď som sa dozvedel správu o úmrtí Jeho Eminencie kardinála Jozefa Tomka, významného syna vašej krajiny, rád by som vyjadril jeho rodine, Cirkvi na Slovensku a všetkým veriacim svoju blízkosť a úprimnú sústrasť. Osobne som kardinála Tomka poznal v 90. rokoch a vždy som obdivoval jeho apoštolskú horlivosť a vernosť v pastoračnej službe. Tento ctihodný kardinál, významná osobnosť Svätej stolice, oduševňovaný dokonalou evanjeliovou horlivosťou, slúžil Pánovi a univerzálnej Cirkvi s veľkou oddanosťou,“ kondoloval arcibiskup Nicola Girasoli, novovymenovaný apoštolský nuncius na Slovensku.

VÝNIMOČNÝ SLUŽOBNÍK

Spolubrata z kardinálskeho zboru si pripomenul aj český kardinál Dominik Duka. „Modlím sa za zosnulého spolubrata kardinála Jozefa Tomka, zvlášť dnes v deň slávnosti svätého Dominika, s vďakou za jeho celoživotnú službu Kristovi a jeho Cirkvi.“ K spomienke sa na twitteri pridal čínsky kardinál Joseph Zen. „Milý kardinál Jozef Tomko, prosím, orodujte za nás v nebi. Ďakujem vám za všetko, čo ste spravili pre Cirkev v Číne.“

Zo svetových médií

„Skončila sa jedna éra,“ skonštatoval Slovenský historický ústav v Ríme po oznámení úmrtia kardinála. Ocenil jeho dlhoročné pôsobenie v Ríme, erudovanosť, „aktivity na poli slovenského života v časoch neslobody na Slovensku, ako aj jeho zásluhy na obnove Slovenska po období komunizmu“.

To všetko je a bude výzvou pre historikov, lebo kardinál Tomko stihol skutočne mnoho. „Kto by kedy povedal, že človek z neveľkej dediny Udavské pri Humennom sa v prostredí Katolíckej cirkvi stane druhým po pápežovi. Ostáva nám poďakovať sa za jeho život a dielo. Nech odpočíva v pokoji.“

Americký katolícky portál National Catholic Register vyzval na modlitbu za kardinála Tomka. Spomenul tiež kardinálovu spätosť s Jánom Pavlom II. „Kardinál Tomko, dôverník Jána Pavla II., bol v čase svojho vymenovania za kardinála v roku 1985 takmer šesť rokov generálnym sekretárom Biskupskej synody.“

Na blízkosť dvoch Slovanov vo Vatikáne poukázal aj poľský portál niedziela.pl. Zomrel „jeden z najbližších spolupracovníkov Jána Pavla II. Kardinál Tomko pri mnohých príležitostiach zastupoval pápeža na náboženských oslavách“.

Portál pripomenul aj významné postavenie kardinála Tomka, ktorý ostal vplyvnou osobnosťou aj v pokročilom veku, o čom svedčí, že bol poverený vyšetrovaním jednej z najväčších vatikánskych káuz v uplynulých desaťročiach.

„V roku 2012 dostal od pápeža Benedikta XVI. špeciálnu úlohu: ako jeden z troch kardinálov viedol vyšetrovanie úniku dôverných dokumentov z pápežskej kancelárie. Tieto informácie boli zverejnené v médiách a aféra dostala názov Vatileaks.“

Neúnavnosť kardinála Tomka vyzdvihol i juhoafrický katolícky mesačník The Southern Cross. Na twitteri opísal Jozefa Tomka ako „nezastaviteľného“. Vo veku 86 rokov bol členom vyšetrovacej komisie pre Medžugorie a v 88 rokoch vyšetroval škandál Vatileaks.

Katolícky portál aleteia.com zasa pripomenul kardinálove posledné verejné vystúpenie, keď sa objavil na audiencii slovenských pútnikov vo Vatikáne počas ďakovnej púte v apríli 2022. Spomenul najmä vtipnú reakciu 85-ročného pápeža Františka na prítomnosť 98-ročného kardinála.

„Srdečne pozdravujem kardinála Jozefa Tomka, ktorého prítomnosť nám dáva pocítiť, že Cirkev je rodina, ktorá si vie ctiť starobu ako dar. Ale mám pochybnosť, zdá sa mladším odo mňa.“