Veľkosť nemá len v mene

Hoci žil v prvej polovici 5. storočia, patrí medzi najväčších pápežov v dejinách Cirkvi. Lev I. bol okrem svojej pokory známy ako obranca pravej viery, ochranca slabých a trpiacich či ako posol mieru. Aj preto spomedzi pápežov ako prvý dostal titul Veľký. 
Anna Stankayová 10.11.2020
Veľkosť nemá len v mene

Svätec, ktorého si pripomíname 10. novembra, sa narodil okolo roku 400 v Toskánsku, avšak do jeho diakonských čias o ňom nevieme nič.

Počas pontifikátu pápeža Celestína I. sa stal diakonom a zrejme mal už v tomto období významné postavenie. Za čias svojho predchodcu Sixta III. pôsobil totiž ako pápežský vyslanec v Galii. Práve tam ho zastihla správa o tom, že nastupuje na Petrov stolec. 

Jeho ústami hovoril apoštol Peter

Počas misie v Galii ho v roku 440 zvolili za pápeža. Prijal meno Lev I. Vtedy sa v Európe šírili mnohé bludárske spoločenstvá, proti ktorým tvrdo vystupoval. Snažil sa zjednotiť chaotickú Cirkev, ktorú naštrbili viaceré herézy, a cez kázne a katechézy vychovávať ľud. 

Keď sa v roku 451 konal Chalcedónsky koncil, poslal svojich poslov s listom, v ktorom obhajoval učenie o dvoch podstatách Ježiša Krista – pravý Boh a súčasne pravý človek. Tam ho s nadšením prijali, rovnako i takzvané chalcedónske vyznanie viery. Traduje sa, že na koncile všetci skonštatovali, že ústami Leva prehovoril apoštol Peter.

Jeho zachované listy a kázne hovoria najmä o riešení dogmatických konfliktov, snažil sa upevňovať kresťanstvo v Španielsku či v Galii, ale veľkú poctu si získal aj u svetského obyvateľstva. 

Zachránil Rím

V polovici 5. storočia drancovali taliansku zem Huni. Pálili, ničili a vraždili všetko, čo sa dalo. V roku 452 takto vyplienili Miláno a vydali sa na juh. Pápež Lev I. sa na prosbu cisára Valentiniana III. vydal na cestu a zoči-voči sa stretol s hunským vodcom Attilom. Za veľké výkupné ho presvedčil, aby Rím ušetril a nezničil. 

O tri roky neskôr však už taký úspešný nebol. Mesto zase napadol kmeň Vandalov, ktorý viedol kráľ Geiserich, a Lev I. opäť prosil o mier. Drancovanie trvalo 14 dní; napriek tomu, že rímskych obyvateľov olúpili takmer o všetko, aspoň ich životy ušetrili. V očiach Rimanov sa stal Lev I. hrdinom a záchrancom a bol nepochybne najvýznamnejšou osobnosťou týchto čias. 

Jeho život sa skončil 10. novembra 461 v Ríme. Ako prvý z pápežov dostal za svoje dôležité cirkevné pôsobenie titul Veľký. V roku 1754 ho pápež Benedikt XV. vyhlásil za učiteľa Cirkvi.