Boh miluje dvihnúť nás zo zeme

Do skalnej Svätyne Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov putovalo v Nedeľu Božieho milosrdenstva viac ako tisíc veriacich.
Dominika Ľachká 05.05.2022
Boh miluje dvihnúť nás zo zeme

Slávnostnú svätú omšu celebroval Norbert Pšenčík, OFMCap, provinciál Rehole menších bratov kapucínov. Snímka: Ján Čechovský

Pútnikov privítal ladčiansky farár Jozef Petráš, ktorý poukázal na dôležitosť prežívanej chvíle na vrchu Butkov. Pred desiatimi rokmi páter Elias Vella povedal pamätné slová: „Postavte na tomto mieste kríž.“ V priebehu desiatich rokov tu Božia prozreteľnosť vybudovala miesto, ktoré je darom Božieho milosrdenstva.

Slávnostnú svätú omšu celebroval s viacerými kňazmi Norbert Pšenčík, provinciál Rehole menších bratov kapucínov. „Boh miluje odpúšťanie. Miluje nové začiatky, miluje objatie, miluje nás zdvihnúť zo zeme a privinúť si nás k svojej hrudi ako skutočný Otec,“ prihovoril sa veriacim v homílii.

V hodine Božieho milosrdenstva prišiel na vrch Butkov žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý viedol hodinku Božieho milosrdenstva a požehnal novovybudovanú zónu pokánia a milosrdenstva.

Veriacim pripomenul slová, ktoré Pán Ježiš povedal sestre Faustíne: „Obnovte lásku medzi sebou navzájom. Všetko, čo je, vyšlo zo srdca Božieho milosrdenstva. Milosrdenstvo je najvznešenejšou vlastnosťou Boha.“

Posvätnosť a slávnostnú atmosféru v skalnej svätyni umocňoval hudobno-spevácky sprievod v podaní Gustáva Beláčka, Juraja Horta, Anny Hortovej, Ivety Pekařovej a Lucie Sabovej.