Deti si zasúťažili so svätými

Základná škola Dominika Savia vo Zvolene tento rok slávila Deň detí so svätými. Okrem patróna školy si prišiel s deťmi zasúťažiť aj sv. Krištof, sv. Anton Pustovník, sv. Simeon Stylita, sv. Juraj, sv. Vavrinec, sv. Polykarp, sv. Helena, sv. Barbora a sv. Margita Škótska.
Jozefína Kleinová 22.06.2023
Deti si zasúťažili so svätými

Snímka: Mária Krahulcová

Súťaž mala symbolický názov Saviada a skrýva v sebe hneď aj vysvetlenie – svätí, verní ideálom autentickosti dobra a... Tri bodky poskytujú každému z nás možnosť doplniť si svoju vlastnú formu dobra.

Deti plnili rôzne úlohy, zodpovedajúce jednotlivým svätým. Napríklad svätý Anton Pustovník sa dožil 105 rokov, a tak na jeho stanovišti žiaci riešili úlohy z biológie – určovali liečivé rastliny a listy stromov.

Svätý Dominik Savio chcel zasa všetko riešiť pokojne, s Ježišom a s humorom, preto sa na jeho stanovišti namiesto hodu kameňom hádzalo do diaľky kabelkou. Počasie naozaj prialo, a tak deti prežili prekrásne dopoludnie.