Dobrovoľní hasiči sa dočkali ocenenia

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Betlanovce už viackrát úspešne pomohli pri povodniach a likvidácii požiarov v okolí. Odmenou im bola slávnostná svätá omša a požehnanie.
Ivan Zentko 20.05.2022
Dobrovoľní hasiči sa dočkali ocenenia

V Kostole sv. Kozmu a Damiána v Betlanovciach si uctili sviatok sv. Floriána, pri ktorom požehnali sochu sv. Floriána aj hasičské auto. Na snímke je duchovný otec Ľubomír Cvengroš s dobrovoľnými hasičmi a miništrantmi. Snímka: Tamara Šutáková

Po uvoľnení protipandemických obmedzení požiadali dobrovoľní hasiči z Betlanoviec správcu farnosti v Hrabušiciach Ľubomíra Cvengroša o požehnanie techniky, s ktorou pracujú v nebezpečných podmienkach.

A tak v stredu 4. mája slávili po dlhých desaťročiach sviatok sv. Floriána slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Kozmu a Damiána spolu s ostatnými obyvateľmi obce.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na slávnosti zúčastnili, no najmä farárovi za dôstojný priebeh slávnosti a duchovný zážitok; za požehnanie sochy sv. Floriána i hasičského auta; za jeho milé slová venované hasičom i všetkým veriacim.

Požehnanie sa stalo povzbudením cirkevného života v obci podľa vzoru našich otcov a dedov. Budúci rok si pripomíname 135. výročie založenia prvého hasičského spolku v Betlanovciach.