Dostali srdce na dlani Dostali srdce na dlani

Dobrovoľníctvo je významnou a neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti. Pomáhať a konať dobro v prospech iných je posolstvom našej viery. Krajské srdce na dlani získal aj Hospic Matky Terezy v Bardejove. 
Jozef Krajči 12.02.2019
Dostali srdce na dlani                         Dostali srdce na dlani

Ocenení dobrovoľníci a vedenie hospicu. Snímka: archív hospicu

Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve hovorí, že je najvhodnejším spôsobom na zvyšovanie aktivity, ľudskej solidarity, motivácie a prispieva k tvorbe lepšieho života. Prináša konkrétnu a zmysluplnú pomoc tomu, kto ju práve potrebuje. Zároveň je zdrojom nových skúseností a obohatením medziľudských vzťahov zvlášť pre mladú generáciu.

Vo svete sa pravidelne uskutočňujú Dobrovoľnícke dni. V Prešovskom samosprávnom kraji ich pripravuje a spoluorganizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum, ktoré vyhodnocuje v konkrétnej oblasti pôsobenia najzanietenejších dobrovoľníkov špeciálnym morálnym ocenením Krajské srdce na dlani.

V závere minulého roka sa tak konalo už po 17. raz.  Laureátmi ocenenia Krajské srdce na dlani za rok 2018 sa stali občianske združenie Different v Bardejove, za prácu v oblasti kultúry, umenia a kultúrneho dedičstva; a Hospic Matky Terezy v Bardejove, za mimoriadne trvalú angažovanosť a rozvoj dobrovoľníctva v oblasti sociálnej pomoci a zdravotníckych služieb. Záštitu nad podujatím prevzal Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja, a Martin Giertl, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.