Duchovná obnova pre zamestnancov

Nový rok začali zamestnanci biskupského úradu a organizácií zriadených Nitrianskym biskupstvom duchovnou obnovou v kláštore v Hronskom Beňadiku pod vedením nitrianskeho pomocného biskupa Petra Beňa.
Tibor Ujlacký 02.02.2023
Duchovná obnova pre zamestnancov

Zamestnanci Nitrianskeho biskupstva na duchovnej obnove v Hronskom Beňadiku. Snímka: Tibor Ujlacký

Po úvodnej spoločnej modlitbe ruženca v  kláštornej kaplnke pokračoval program prednáškou biskupa Petra Beňa na tému osobných postojov človeka z pohľadu viery – ako ich zaujíma voči sebe samému, voči iným ľuďom, voči rôznym životným situáciám, okolnostiam či javom.

Po prednáške nasledovala svätá omša. V homílii biskup podrobnejšie uvažoval nad osobnými postojmi kresťana najmä voči sebe samému a iným. Po spoločnom obede prítomní zamestnanci absolvovali prehliadku doteraz obnovených priestorov kláštora.

Program ukončili v  Bazilike sv. Benedikta litániami ku Kristovej krvi pod vedením rektora baziliky a diecéznej svätyne Petra Brodeka. Uctili si tiež relikvie Kristovej krvi, ktoré sa v bazilike uchovávajú od roku 1483.

Cieľom duchovnej obnovy bolo zamestnancov biskupského úradu a organizácií Nitrianskeho biskupstva povzbudiť, aby popri službe Cirkvi nezabúdali ani na osobnú kresťanskú duchovnú formáciu a osobný život v duchu viery, ku ktorej sa hlásia.