Exercičný dom slávil 30. výročie

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove oslávil 10. januára tridsať rokov svojej existencie.
Jakub Halčák 09.02.2023
Exercičný dom slávil 30. výročie

V homílii sa veriacim prihovoril provinciál Jozef Šofranko, SJ. Snímka: Jakub Halčák

Na posviacke exercičného domu pred tridsiatimi rokmi bolo mnoho veriacich. Posviacku vykonal vtedajší biskup Košickej diecézy Alojz Tkáč, prítomný bol aj biskup Pavol Hnilica, SJ, tiež biskup Prešovskej eparchie Ján Hirka a aj dnešný arcibiskup Bernard Bober. Hlavnou náplňou exercičného domu sú duchovné cvičenia. Súčasnej slávnostnej svätej omši predsedal emeritný arcibiskup Ján Babjak, SJ. Koncelebroval Jozef Šofranko, SJ, provinciál Spoločnosti Ježišovej, a Ján Benkovský, SJ, superior komunity. Kazateľ Jozef Šofranko v homílii prešiel tridsiatimi rokmi existencie domu. Spomenul, že aj on bol prítomný, hoci netradičným spôsobom – ako študent hotelovej školy, ktorá pri slávnostnom agapé obsluhovala hostí. Hnacím motorom pri výstavbe domu bol Jozef Dojčák, SJ, a pomocníkmi jeho rodáci z Fintíc, ako aj veriaci z Prešova a okolia, ktorým patrí veľká vďaka. Počas covidu bol exercičný dom za prísnych epidemických predpisov majákom otvoreným pre tých, ktorí sa chceli vyspovedať a prijať Eucharistiu. Na záver slávnostnej svätej omše sa prítomným prihovoril vladyka Babjak a povzbudil veriacich, aby trávili viac času pred svätostánkom ako pred „modrožiariacou debničkou“.