Farská púť do Poľska za nevidiacimi

Farnosť Všetkých svätých v Humennom zorganizovala pre svojich farníkov púť do poľskej obce Laski pri Varšave. Cestou sme sa zastavili vo Svätyni Matky Božej Leśniańskej, kde nám pátri pavlíni pripravili prednášku o histórii svätyne.
František Sakalik 29.06.2023
Farská púť do Poľska za nevidiacimi

Pútnikom osobne o matke Elźbiete Róźe Czacke porozprávala rehoľná sestra, ktorá má ňu viacero spomienok. Snímka: Agáta Sakaliková

Hlavným cieľom bola návšteva zariadenia starostlivosti o nevidiacich v obci Laski, kde sa o nich starajú sestry z Kongregácie sestier františkánok služobníc kríža. Zariadenie i rád založila blahoslavená matka Elźbieta Róźa Czacka (1876 – 1961), ktorá sama vo veku 22 rokov oslepla.

Stretli sme tu milosrdenstvom naplnené, láskavé, empatické a odborne pripravené rehoľné sestry, ktoré nás zoznámili s cieľmi svojej činnosti od predškolskej prípravy až po stredné odborné vzdelanie. Ich mottom a pozdravom je: Cez kríž do neba. V tomto duchu sa niesla aj naša príprava na púť.

Po srdečnom privítaní sme si v tematicky pripravených tričkách uctili blahoslavenú matku Elźbietu Róźu Czacku. V kaplnke, kde sú jej relikvie, sme položili kvety a zaspievali pieseň s prosbami.

Obohatilo nás aj náhodné stretnutie s 94-ročnou sestrou, ktorá si bl. Elźbietu Czacku ešte pamätá a počas choroby jej aj darovala krv, pretože má rovnakú krvnú skupinu. O svoje skúsenosti sa s nami podelila nevidiaca zamestnankyňa zariadenia, ktorá sa na život pripravovala tu v tomto zariadení.

Pri počúvaní jej príbehu sme si uvedomili, že na biblické: „Rabbi, kto zhrešil?“ musíme odpovedať po Ježišovom vzore: Majú sa na nich zjaviť Božie skutky. Púť sme zavŕšili svätou omšou v Łagiewnikoch pri relikviách svätej Faustíny.

Omšu celebroval náš farár Roman Haško a obohatením bol aj hudobný sprievod, keď na organe hrala slovenské piesne rehoľníčka zo Slovenska. Srdečné Pán Boh zaplať nášmu farárovi, ktorý púť pripravil a viedol, tiež dekanovi Františkovi Mariňákovi i ďalším kaplánom za spoluprácu a sponzorom za dary pre zariadenie starostlivosti o nevidiacich.