Farský kostol v Jelke má nový oltár

Trnavský arcibiskup Ján Orosch konsekroval 27. júna nový oltár vo farskom kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jelke.
Peter Nagy 23.07.2021
Farský kostol v Jelke má nový oltár

Trnavský arcibiskup Ján Orosch leje olej na obetný stôl. Snímka: Csaba Bognár

Okrem veriacich bol na slávnosti prítomný miestny rodák, generálny vikár Róbert Kiss, farár farnosti Peter Nagy a sekretár trnavského arcibiskupa Lukáš Blažo.

Interiér farského kostola v Jelke prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a technickou i estetickou obnovou, ktorá ponúkla možnosť osadenia nového obetného stola pevne spojeného so zemou, v strede kríženia lodí kostola na vyvýšenom pódiu pred starobylým historickým barokovým oltárom.

Autorom návrhu je Branislav Moskáľ, ktorý vytvoril a zrealizoval i liturgické zariadenie v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline-Vlčincoch alebo v kaplnke Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, či v rehoľnej kaplnke Kongregácie dcér Božskej lásky v Trnave.

Spolupracoval tiež s reštaurátorom Jurajom Puškárom pri osadení nového liturgického zariadenia v Bazilike sv. Ondreja v Komárne. Celý oltár je vytvorený z prírodného vápenca.

Doska menzy je urobená tak, že pozorovateľ má dojem, akoby sa vznášala na štyroch vetrom zvlnených trsoch trávy pretkanej už dozretými klasmi obilia plnými zŕn, klasmi z podobenstva o rozsievačovi. Je to symbol rozmnoženia kresťanstva ako zrna, ktoré padlo do dobrej zeme.

Rovnako aj ambóna je vytvorená celá v objatí tejto symboliky. Vpredu na obetnom stole je ako šperk vsadený starokresťanský symbol – christogram z pozláteného bronzu. Konsekráciu naplánovali tak, aby bol na nej účastný aj miestny farár Peter Nagy, ktorý bol od 1. júla vymenovaný za dekana, farára farnosti Šaľa.