Gymnázium má novú kaplnku

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku má od septembra novú školskú kaplnku zasvätenú Duchu Svätému. 
Vladimír Klimek 27.09.2019
Gymnázium má novú kaplnku

V kaplnke môžu všetci duchovne načerpať. Snímka: archív -KN-

Počas svätej omše 7. septembra ju požehnal generálny vikár Spišskej diecézy Anton Tyrol. Dúfa, že si žiaci kaplnku obľúbia a budú v nej nachádzať priestor na modlitbu, stíšenie a premýšľanie nad tým, čo sa učili alebo prežívajú vo svojich životoch. Pôvodnú školskú kaplnku tak premiestnili do nových priestorov na mieste bývalej školskej šatne.

Riaditeľ Gymnázia sv. Andreja Kamil Nemčík sa úprimne vyjadril, že požehnanie kaplnky je splnením túžob, aby kaplnka bola na mieste, ktoré bude každému nablízku. Svojou funkciou je podobná srdcu v ľudskom tele - je centrom pumpujúcim milosti do každodennej práce a námahy učiteľov i žiakov. „Stojíme na mieste, kde boli kedysi šatne, kde sa žiak prezúval. Aj dnes si chceme pomyselne vyzuť obuv ako Mojžiš, lebo miesto, na ktorom stojíme bude sväté," doplnil vo svojom príhovore. Zároveň poďakoval dobrodincom, jednotlivcom i spoločnostiam, vďaka ktorým sa toto dielo mohlo podariť.