Jubilujúce chrámy získali odpustkové privilégiá

17.07.2018
Jubilujúce chrámy získali odpustkové privilégiá

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna boli zverejnené dekréty Apoštolskej penitenciárie, ktorými sa  v mene pápeža Františka udeľuje dvom jubilujúcim chrámom Košickej eparchie mimoriadne privilégium získať v nich počas roka odpustky. Ide o farský Chrám Všetkých svätých v Trhovišti a Chrám Nanebovstúpenia Pána v Belži.

Oba si tento rok pripomínajú dvesto rokov od ich posvätenia. Pre veriacich a pútnikov to znamená, že v čase od 3. júna 2018 do 3. júna 2019 v Trhovišti a v čase od 13. mája 2018 do 13. mája 2019 v Belži, môžu denne získavať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci, pri splnení zvyčajných podmienok. Pri tejto príležitosti v Belži bola slávnosť vyhlásenia odpustkových dekrétov umocnená aj návštevou arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Vo svojej homílii na príklade apoštolov poukázal na potrebu svätosti  v každodennom živote, ktorá robí ľudí normálnymi a pomáha hodnoty evanjelia zakoreniť v prostredí, v ktorom žijú. Po svätej liturgii arcibiskup prečítal odpustkové dekréty  a povzbudil všetkých k hojnému využívaniu tohto mimoriadneho daru.

 

Jaroslav Girovský