Kaplnka je zasvätená sv. Rozálii

K svätej Rozálii, ktorá má sviatok 4. septembra, sa ľudia modlili a utiekali, keď bojovali s chorobami a epidémiami. Do kaplnky v Košiciach dokonca pribudli jej relikvie a konajú sa tam pravidelné bohoslužby.
Jozefína Gajdovčíková 18.06.2021
Kaplnka je zasvätená sv. Rozálii

Morová Kaplnka sv. Rozálie z roku 1715 na rovnomennom cintoríne v Košiciach je spomienkou na ničivý mor. Snímka: Elena Filipová

V dejinách Uhorska možno spomenúť viacero epidémií, ktoré otriasli spoločnosťou a zanechali skazu aj v našich mestách. Najhrozivejšia, ktorá zastihla Košice, bola morová pliaga v rokoch 1709 – 1710. Počas mesiacov júl a august v roku 1710 umieralo v meste denne vyše 20 osôb.

Podľa odhadov historikov chorobe podľahla až polovica obyvateľov. Košičania si vybrali svätú Rozáliu za ochrankyňu pred epidémiou moru a za hradbami mesta postavili kaplnku s jej patrocíniom. Zásluhu na tom majú jezuiti, ktorí presvedčili mestskú radu, že kaplnka by mala byť zasvätená práve tejto talianskej svätici.

Kaplnka sv. Rozálie v Košiciach je vzácne miesto spomienky na epidémiu moru v 18. storočí. V minulosti sa o ňu starali pustovníci, ktorí sa pri výklenku s ležiacou barokovou sochou sv. Rozálie modlili za odvrátenie epidémie.

Cintorín sv. Rozálie v Košiciach patrí k najkrajším cintorínom na Slovensku. Nájdete tam svojráznu galériu sôch a drobnej architektúry. Nebyť morovej epidémie, možno by mal tento kopec, na ktorom sa cintorín nachádza, celkom iné využitie.

Svätá Rozália sa narodila v bohatej kniežacej rodine na Sicílii v Taliansku. V dospelosti opustila domov a žila pustovníckym životom. Zomrela 4. septembra 1160. Často sa zobrazuje ako spiaca v jaskyni a obklopená rozkvitnutými ružami.

Ostatky svätice sa totiž našli v jaskyni, kde zosnula, a v slávnostnom sprievode boli v roku 1625 nesené po meste Palermo, pričom na príhovor svätice ustala strašná morová epidémia.

Problémy s epidémiou COVID-19 sú mementom, že ničivé nákazy napriek pokročilej medicíne môžu byť aj dnes veľkou hrozbou. My však máme oporu v Pánovi, ktorý nám aj prostredníctvom svätcov pomáha.