Koncert vo Valči duchovne obohatil

S úmyslom intenzívne prežívať Pôstne obdobie sa uskutočnil v Kostole Povýšenia Svätého kríža vo Valči 24. marca koncert Stabat Mater. 
Ján Lučan 01.04.2019
Koncert vo Valči duchovne obohatil

Komorný orchester pri interpretácii skladieb. Snímka: Jaromír Meriač

Prítomným sa predstavil komorný zbor  a orchester pôsobiaci pri rímskokatolíckej farnosti vo Vrútkach pod vedením Oľgy Cipciarovej a Maroša Kramára.   Po úvodnom privítaní správcom farnosti Štefanom Barillom účinkovali jednotliví sólisti a zbor v bohatom programe, s ktorým premierovo vystúpili pred domácimi farníkmi v Kostole svätého Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Zaznela Ave Mária od Mikuláša Schneidera–Trnavského v podaní sólistky Jany Šifrovej, ďalej Cantabile z flautového koncertu č. 3 od Antonia Vivaldiho v podaní Alexandry Ovsiankovej.

Hlboko emocionálne interpretované Loretánske litánie zas v prevedení Vojtecha Mihálika a s prednesom Márie Bičanovej. Rovnako aj jednotlivé medzihry celého orchestra uvedením Jesus bleibet meine Freude od Johanna Sebastiana Bacha, Anima Christi od Marca Frisinu a mnoho iných. Každé dielo bolo hrané na vysokej umeleckej úrovni, čo prítomní odmenili vrelým potleskom. Na záver koncertu sa účinkujúcim poďakovala starostka obce Mária Ondráčková.