Kurimianska Kaplnka Panny Márie, Matky nádeje

Na Krížnych cestách v Kurimanoch 13. mája požehnali novú kaplnku ako miesto modlitby s Pannou Máriou.
Ján Dravecký 29.06.2023
Kurimianska Kaplnka Panny Márie, Matky nádeje

Stavba kaplnky zrealizovali svojpomocne z darov obyvateľov obce Kurimany, rodákov a iných dobrodincov. Snímka: Ján Dravecký

Medzi svätými, ktorým sa prejavovala už v prvotnej Cirkvi veľká úcta, bola Panna Mária, Matka Božieho Syna. Mariánsku úctu na území dnešného Slovenska môžeme pozorovať už v 9. storočí na teritóriu Veľkej Moravy.

O tom, že Slováci majú vo veľkej úcte Pannu Máriu, svedčia početné pútnické miesta a kostoly s jej patrocíniom. Ľud prejavoval svoju zbožnosť a mariánsku úctu výstavbou mariánskych jaskyniek a väčších či menších kaplniek.

Z vôle členov občianskeho združenia Pro villa Quirini, za podpory členov ružencového bratstva pri Kostole sv. Kvirína v Kurimanoch, veriacich z Kurimian, rodákov a dobrodincov bola postavená Kaplnka Panny Márie, Matky nádeje, v lokalite Krížne cesty v Kurimanoch.

Kaplnku požehnal na sviatok Panny Márie Fatimskej 13. mája emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Andrej Imrich. V memorande prijatom na slávnosti účastníci vyjadrili prosbu, aby ich Božia Matka sprevádzala po ceste života do večnosti a upevňovala nádej na Božiu ochranu a pomoc.

Zaviazali sa prichádzať na toto miesto s modlitbou k Panne Márii a vyprosovať si potrebné milosti, aby si zachovali vieru, nádej a duchovnú silu ísť v šľapajach predkov v zachovávaní kresťanských hodnôt a morálky.