Nech nás sprevádza Božské Srdce Ježišovo

V nedeľu 10. júna si v lesoch Považského Inovca, asi 7 kilometrov od obce Bojná nad známym archeologickým náleziskom Valy, pripomenuli farníci 80. výročie inštalácie  sochy Božského Srdca Ježišovho.
01.07.2018
Nech nás sprevádza Božské Srdce Ježišovo

"Musíte hovoriť s Ježišom nielen ústami, ale aj srdcom, dokonca pri niektorých príležitostiach by ste mali hovoriť len svojím srdcom," vyzýval veriacich svätý Páter Pio. tieto slová aplikujú v praxi aj farníci z Bojnej. Snímka: Vladimír Medek

V nedeľu 10. júna si v lesoch Považského Inovca, asi 7 kilometrov od obce Bojná nad známym archeologickým náleziskom Valy, pripomenuli farníci 80. výročie inštalácie  sochy Božského Srdca Ježišovho.

Na netradičnom mieste aj za  účasti veriacich z filiálnej obce Lipovník celebroval bohoslužbu za sprievodu dychovej hudby Bojnianka farár Peter Paliatka. Na podstavci sochy naši predkovia nechali vyryť stále aktuálne slová: „Človeče, spomeň si na Boha, on nezabudne na teba, 1938.“

V minulosti sa pri tejto soche zastavovali predovšetkým gazdovia  a lesní robotníci, ktorí tam chodili kosiť lúky a zvážať drevo. Zastavili sa, pomodlili a pritom si uvedomili, kam ich životy majú smerovať. Podobne sa tam pristavujú ľudia i dnes; hľadajú najmä pokoj a osvieženie tela i duše.

Je zaujímavé, že 80 rokov táto socha vydržala všetku nepriazeň počasia, búrky a lejaky. Vysiela posolstvo všetkým prichádzajúcim o Božej láske vyžarujúcej z Ježišovho srdca. Všetci dúfame, že aj o 10 či 20 rokov na toto miesto budú stále prichádzať  ľudia, ktorým tieto hodnoty zostanú sväté.

Peter Medek