Obetoval život za záchranu svojej rehole

Od smrti pátra Jozefa Horvátika uplynulo 21. februára 10 rokov. Piarista, ktorý je právom považovaný za záchrancu rehole počas totality.    
Marek Kotras SchP 19.03.2019
Obetoval život za záchranu svojej rehole

Z tváre pátra Horvátika žiarila dobrota. Snímka: archív rehole

Páter Jozef Horvátik SchP od svätého Alojza sa narodil v Trnovci neďaleko Holíča 1. augusta 1919. Vždy bol veľkým bojovníkom. Prežil komplikovaný predčasný pôrod i zásah bleskom. Už ako dieťa chcel byť kňazom. Hoci jeho prvou voľbou boli verbisti, pre misie necítil povolanie a tak neskôr večné sľuby i kňazskú vysviacku prijal v reholi piaristov v roku 1946. Nadchlo ho, že spájajú kňazskú službu s učiteľskou praxou.

O štyri roky neskôr bol so spolubratmi internovaný do sústreďovacieho kláštora vo Svätom Beňadiku,keďže rehole u nás mali navždy zaniknúť . Po tejto ťažkej skúsenosti sa stal aspoň administrátorom farnosti Dolné Dubové neďaleko Trnavy. Bol pastoračný typ kňaza, vedel si získať ľudí a tí mu svoju náklonnosť opätovali. Na prelome 60. a 70. rokov sa rozhodol pre riskantný krok. Začal tajne pracovať na obnovení svojej rehole. V Dolnom Dubovom vybudoval nepovolený piaristický formačný dom a seminár. Stal sa jej provinciálom a do novej úlohy sa naplno vložil.

Aj v dôsledku týchto aktivít Jozefa Horvátika štátna moc zaradila medzi nepriateľské osoby a v rokoch 1973 až 1981 mu odňali štátny súhlas na verejnú duchovnú činnosť. To ho však neodradilo od budovania rehole. V spolupráci s biskupom Jánom Korcom, s neskorším banskobystrickým biskupom Rudolfom Balážom, ako aj opátom Přemyslom Coufalom (zavraždeným Štátnou bezpečnosťou v roku 1981) zabezpečil „v podzemí“ piaristom kňazskú a rehoľnú formáciu i tajné kňazské vysviacky v cudzine. Vďaka tomu mala rehoľa piaristov na Slovensku v čase pádu komunizmu viac členov ako na jeho začiatku.

Bez jeho odvahy by slovenskí piaristi stratili svojich nasledovníkov, ako sa to stalo v Čechách. Záchranca rehole odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v Dolnom Dubovom 21. februára 2009.