Očaril ich St. Gallen

Kňazi Nitrianskej a Žilinskej diecézy sa v dňoch 13. až 17. augusta spolu s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom aktívne zúčastnili na cyklopúti okolo Bodamského jazera.
Miroslav Lyko 04.09.2018
Očaril ich St. Gallen

Účastníci púte načerpali na tele i na duchu. Snímka: Martin Michalíček

To sa rozprestiera na rozmedzí medzi Nemeckom, Švajčiarskom a Rakúskom.

K duchovným vrcholom púte patrila návšteva kláštorného ostrova Reichenau.

V minulosti tu žil hendikepovaný mních Hermann z Althausenu, podľa tradície známy ako autor mariánskej antifóny Salve Regina. Na konci cyklopúte navštívili historicky a kultúrne významné mesto St. Gallen.

Stretli sa tam s miestnym diecéznym biskupom Markusom Büchelom. V katedrálnej krypte svätého Gála, patróna mesta, slávili cyklistickí pútnici svätú omšu.