Ocenili hudobný spolok svätého Mikuláša

Najstaršie cirkevné hudobné teleso v Trnave Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok svätého Mikuláša, oslávilo v uplynulom roku 180. výročie svojho založenia a nepretržitej činnosti.

Peter Siváček 05.04.2019
Ocenili hudobný spolok svätého Mikuláša

Slávnostné odovzdávanie ocenení mesta. Snímka: Stanislav Sliva

Združenie vzniklo síce už v roku 1833 ako hudobný spolok, no v roku 1838 prišlo k jeho reorganizácii a v tejto podobe je až dodnes. Spolok viedlo viacero významných osobností. Madzi najvýznamnejších patril Mikuláš Schneider-Trnavský, ktorý v tomto telese pôsobil presne 45 rokov a minulý rok si verejnosť pripomenula 60 rokov od jeho úmrtia.

Trnavská radnica ako po iné roky - v prvú marcovú nedeľu rozdelila ocenenia mesta Trnavy za rok 2018 piatim osobnostiam a jednému kolektívu, ktorým bol práve Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok svätého Mikuláša. Ocenenia mesto udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony, umelecké úspechy, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju mesta a jeho  propagácii doma i v zahraničí. Slávnostný akt odovzdávania cien sa uskutočnil v nedeľu 3. marca v historickej sále Marianum na Hollého ulici v Trnave. Dirigent hudobného telesa Daniele Ruzzier prevzal z rúk primátora mesta Trnava Petra Bročku Cenu mesta Trnava pre Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok svätého Mikuláša pri príležitosti 180. výročia založenia a za prezentáciu diel Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Je to veľká pocta a súčasne záväzok, aby jeho členovia aj naďalej pokračovali v tvorivej práci a odovzdali tak ďalším generáciám túto vzácnu a ojedinelú tradíciu.