Opäť sme sa úspešne podelili

04.07.2018
Opäť sme sa úspešne podelili

Katolícke hnutie žien Slovenska aj tento rok od pôstneho obdobia až do júna vo farnostiach, v spoločenstvách, v obciach a mestách, v organizáciách a rodinách vo všetkých diecézach Slovenska organizovalo už 12. ročník podujatia s charitatívnym zameraním Podeľme sa 2018. Množstvo rozličných aktivít presiahlo počet 270.

Koordinátori, jednotlivci a rodiny do konca mája posielali finančné prostriedky na osobitne zriadený zbierkový účet. Čistý výnos zbierky vo výške 32 830 eur poukázalo KHŽS Nadácii DeDo na dobudovanie Krízového centra Vincentínum v Košiciach–Šaci, pre rodiny, tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej životnej núdzi. Centrum bude poskytovať komplexnú odbornú pomoc a prístrešie tým najzraniteľnejším, bez zázemia, v zložitej životnej situácii.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pravidelne zapájajú do podujatia a pomáhajú tým, ktorí to tak veľmi potrebujú.

 

Mária Demeterová