Pod Tatrami sa koledovalo

Po troch rokoch absencie Dobrej noviny sa mohli deti zo Spišskej Teplice znova zapojiť do koledovania.
Viera Štefányová 26.01.2023
Pod Tatrami sa koledovalo

Po dlhej prestávke mohli deti pod Tatrami opäť prinášať do rodín zvesť o narodení Ježiša. Vierka Štefányová

S radosťou sa deti v štyroch skupinkách rozbehli po farnosti na každú svetovú stranu, vystrojené scenárom peknej koledy a vianočných piesní, betlehemom, betlehemskou hviezdou, darmi Ježiškovi a, samozrejme, pokladničkou.

Sedemdesiat rodín im s radosťou otvorilo dvere, aby sa spolu s nimi na chvíľu vrátili do detstva a vypočuli si príbeh o príchode Ježiša, nebeského daru, na svet.

Opakujúci sa príbeh o príchode nášho Spasiteľa a Tešiteľa sveta nás znovu a znovu oslovuje – Ježiškovou nežnou tváričkou v jasličkách, rozsievaním lásky novonarodeného Božieho Syna a uvedomovaním si, že na obrátenie je stále aktuálny čas.

Koledou obdarení ľudia štedro prispeli deťom do pokladničiek a obdarili ich aj sladkosťami. Vyzbierané peniaze sa odovzdajú na účet Dobrej noviny, ktorá chce v 28. ročníku meniť polopúšte v regióne Samburu v Keni. Ďakujeme Pánu Bohu za dar života a deťom a ich animátorom za duchovný zážitok.