Posledná rozlúčka s pátrom Jánom Žákovicom

V Trenčíne v Kostole sv. Františka Xaverského sa 2. júna pohrebnými obradmi a svätou omšou rozlúčili s pátrom z Rehole piaristov Jánom Žákovicom.
Karol Dubovan 23.06.2022
Posledná rozlúčka s pátrom Jánom Žákovicom

Snímka: Karol Dubovan

Obrady vysluhoval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo spolu s provinciálom Rehole piaristov na Slovensku Jurajom Ďurnekom a rektorom Kostola sv. Ladislava v Nitre pátrom Marekom Kotrasom.

Na obradoch sa zúčastnili rehoľní spolubratia Jána Žákovica, kňazi, bohoslovci, zástupca Hnutia kresťanských rodín a Trenčania.

Za pracovníkov a študentov Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého sa rozlúčila riaditeľka Silvia Bagínová. Písomné ocenenie práce Jána Žákovica od generálneho predstaveného Rehole piaristov Pedra Aguada prečítal páter Marek Kotras.