Potrebujeme manželských animátorov

05.06.2018
Potrebujeme manželských animátorov

V uplynulý rok od júna 2017 do mája 2018 prebiehal vo farnosti Povýšenia Svätého kríža v Snine kurz, ktorý sa niesol pod názvom Škola rodiny.

Absolvovalo ho sedem manželských párov zo Sniny a z okolia. Tento kurz bol zameraný na prípravu manželských párov, aby mohli viesť  snúbencov počas prípravy na prijatie sviatosti manželstva, resp. sprevádzanie manželov v prvých rokoch manželstva či riešenie problémov, ktoré sa v manželstve vyskytnú.

Súčasťou kurzu bolo nielen získavanie vedomostí, ale aj duchovný rozvoj účastníkov. Viedol ho Inštitút rodiny Košice a pozostával z jedného týždňového sústredenia  a raz za mesiac sa účastníci kurzu stretli na tzv. víkendovkách, ktoré trvali od piatka večera do nedele popoludnia.

Bodkou za kurzom bola slávnostná svätá omša, ktorú s ďalšími kňazmi celebroval arcibiskup Bernard Bober. Na jej konci odovzdal všetkým siedmim párom  potvrdenia o ukončení kurzu - kánonické misie, ktoré ich oprávňujú na tento druh služby vo farnostiach.

Získavanie ľudí pre túto službu je v súčasnosti viac ako potrebné. Môžu priniesť svoje ovocie  v podobe pomoci mladým i starším manželom, ale aj celým rodinám pri riešení ťažkostí a problémov vo vzťahoch manželského života.  

 

 Jana Matulajová