Pripomenuli si výročie smrti svätého Cyrila

Tisícstopäťdesiate prvé výročie smrti sv. Konštantína Cyrila si pripomenuli v Bratislave-Devíne. Slávnostná spomienka sa konala 15. februára vo farskom Kostole Svätého kríža.

Daniela Suchá 06.03.2020
Pripomenuli si výročie smrti svätého Cyrila

Celebrujúci kňazi Rastislav Čížik (vľavo) a Stanislav Dihenesčík Snímka: René Pavlík

Slávnostnú svätú liturgiu celebroval Rastislav Čížik, farár farnosti Bratislava-Staré Mesto a otec Stanislav Dihenesčík. Svätú liturgiu sprevádzal gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon. Kazateľ v homílii uviedol, že v súvislosti so sviatkom sv. Cyrila ho zaujalo prirovnanie, ktoré môžeme zažiť napríklad cestou vlakom. V istých momentoch pri pohľade cez okno v odraze skla zbadáme aj vlastnú tvár. Všetci sme cestujúcimi vo vlaku života. Vo vlaku dejín sledujeme viaceré udalosti, ktoré míňame, a chvíľkami sa pritom v týchto udalostiach objaví aj náš odraz.

Z kupé vlaku nášho života môžeme sledovať udalosti spásy, dejiny našej záchrany. Keď sa pozrieme na sv. Cyrila i jeho brata sv. Metoda, vnímame ich ako vzdelancov, ktorí nám priniesli písmo, kultúru. Keď ako kresťania zažneme svetlo Božieho slova, potom vidíme, čo ich prínos znamená v duchovnej rovine. Ich odkaz je jednoznačný: „Aby sme rozumeli Božiemu slovu. Aby sme videli nielen slová ako také, ale chápali hlbší význam – čím ma chce všemohúci Boh osloviť, čo mi chce povedať!“

Dôstojnosť slávnosti umocnilo prednesenie úryvkov z Proglasu v staroslovienčine a v slovenčine majstrom recitátorom Jozefom Šimonovičom. Rastislav Čížik prečítal tiež pozdravy od nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a biskupa Dávida Tencera z Reykjavíku. Pamiatku svätých solúnskych bratov si prítomní uctili aj kladením vencov pred pomníkom sv. Cyrila a Metoda.