Pusté Čemerné má vzácne relikvie

Rímskokatolícky kostol v Pustom Čemernom získal vzácne relikvie svätých košických mučeníkov. Cirkev objasňuje, že relikvie nie sú magickou matériou, ale môžu byť príležitosťou Božích zázrakov aj v našich individuálnych životoch.
Karol Moravský 09.10.2020
Pusté Čemerné má vzácne relikvie

Hlavný celebrant Augustín Vaščák relikviami svätcov požehnáva veriacich. Snímka: Katarína Moravská

Pod záštitou košického arcibiskupa Bernarda Bobera počas odpustovej slávnosti sv. košických mučeníkov 6. septembra boli v rímskokatolíckom kostole v Pustom Čemernom, vo filiálke farnosti Strážske na trvalú úctu uložené relikvie ex ossibus (z kostí) svätých košických mučeníkov.

Slávnostnú svätú omšu celebroval farár farnosti Augustín Vaščák, spolu s Ladislavom Praščákom a kaplánom Ľubošom Juraškom.

Dvojvežový kostol postavili ešte za čias socializmu v 70. rokoch, i keď pritom museli prekonať množstvo prekážok. Mnohých, ktorí sa podieľali na tomto diele, perzekvovali, finančne pokutovali a ľudsky ponižovali, o čom svedčia dobové záznamy i svedectvá žijúcich pamätníkov.

Po „urputnom boji“ a získaní potrebných povolení napokon kostol slávnostne posvätili 3. decembra 1976. Aktuálne zadovážené relikvie sú svojím spôsobom poďakovaním všetkým rodinám, ktoré sa za ťažkej éry zaslúžili o stavbu chrámu, a tiež mnohým dobrodincom financovania kostola v Pustom Čemernom od jeho vzniku.

Nech táto mimoriadna udalosť pripomína skutky tých, ktorí za vieru položili svoj život. Oni pochopili, že nie svetská moc a pôžitky prinášajú trvalú radosť a pokoj, ale poctivosť života, úprimný záujem o druhých a vernosť Bohu.