Púť sa začala nezvyčajne

V deň volieb do nášho zákonodarného zboru v sobotu 29. februára z košického letiska odlietalo 189 pútnikov zo Slovenska do Svätej zeme. 
Jozef Kozák 27.03.2020
Púť sa začala nezvyčajne

Slovenskí pútnici mali možnosť navštíviť aj Kánu Galilejskú, kde si 12 manželských párov obnovilo svoje manželské sľuby. Snímka: Mária Ondíková

Medzi nimi bola aj skupina 43 veriacich z farnosti svätých košických mučeníkov z Humenného. Cela púť sa začala nezvyčajne. Po prvýkrát v histórii tohto letiska sa aj na základe podnetu pútnikov, ochoty cestovnej kancelárie, ústretovosti vedenia letiska a mestskej časti Košice-Barca volilo v jeho priestoroch. Volebné právo využilo 132 pútnikov. Veriaci tak ešte na domácej pôde mohli začať vstupovať do aktivity rozlišovania a dôvery. Veď neraz ide o to aj na duchovnej púti, posilniť vieru a rozlišovať priority života.

Púť duchovne sprevádzal páter Karol Miroslav Švarc OFM. Okrem miest narodenia a smrti Ježiša mali slovenskí pútnici možnosť navštíviť Kánu Galilejskú, kde si 12 manželských párov obnovilo svoje manželské sľuby. Duchovne obohacujúcim momentom pre mnohých bola aj spoločná modlitba za svojich otcov a duchovných a následne svätá omša na vrchu Karmel. Intenzívne ju precítili spolu s ďalšími pútnikmi zo Slovenska, konkrétne z Kamenice nad Cirochou.