Pútnici sa zišli na vrchu Butkov

Otvorený prírodný chrám na vrchu Butkov bol 29. augusta  cieľom tisícok pútnikov z rôznych regiónov Slovenska.
Peter Toman 20.09.2019
Pútnici sa zišli na vrchu Butkov

Pútnici prišli takmer z celého Slovenska. Snímka: Radovan Stoklasa

Časť účastníkov celoslovenskej púte vyšla do skalnej Svätyne Božieho milosrdenstva peši. Výstup sprevádzala modlitba krížovej cesty a spev zborov zo Zliechova, Spišského Bystrého, z Šuňavy, z Lendaku, Liptovských Sliačov či Hriňovej. Fyzicky menej zdatných návštevníkov vyviezli do areálu kameňolomu autobusy. Pútnikov privítal nový duchovný otec ladčianskej farnosti Jozef Petráš.

Hlavný celebrant slávnostnej svätej omše, žilinský diecézny biskup Tomáš Galis v homílii pripomenul premenu Panny Márie – od jednoduchého nazaretského dievčaťa po Kráľovnú nebies. Pútnikom poprial, aby ich Panna Mária – Kráľovná i Matka milosrdenstva sprevádzala materskou ochranou a učila vernosti Božiemu slovu. Generálny riaditeľ ladčianskej cementárne Anton Barcík, v areáli ktorej sa lom Butkov nachádza, poďakoval otcovi biskupovi Galisovi za podporu premeny vrchu Butkov na pútnické miesto. Do najbližšej celoslovenskej púte v máji 2020, ktorú bude symbolicky sprevádzať sté výročie narodenia sv. Jána Pavla II.,  pribudne v areáli nová zvonica so zvonom, ktorý ponesie jeho meno. Zvon bude pozývať všetkých k trvalej zmene, k ľudskosti, aby sme vytvárali spoločenstvá viery a prostredie nádeje, pokoja a mieru. 

Súčasťou slávnosti bola aj modlitba korunky Božieho milosrdenstva. Viedli ju rehoľníčky z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Program púte spestrili vystúpenia speváckych zborov z rôznych regiónov Slovenska v tradičných krojoch, ako aj ľudové a náboženské piesne v podaní hudobnej skupiny Kollárovci. Svätú omšu spevom sprevádzal zbor Adoremus z Vrábeľ.