Putovali k stopám Panny Márie

04.07.2018
Putovali k stopám Panny Márie

Farnosť Novoť v polovici júna už po piatykrát zorganizovala púť do dvoch najnavštevovanejších pútnických miest v Poľsku: do Čenstochovej a Lichne. Tohtoročná púť sa uskutočnila pri príležitosti sviatku Božského Srdca Ježišovho a spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Pútnici najskôr navštívili Čenstochovú a pokračovali do rodiska svätej sestry Faustíny v Glogowci. Nasledovala krížová cesta v Grablinskom lesíku, ktorú veriaci hlboko prežívali. Na tomto mieste sa pastierovi Mikolajovi Siakatkovi zjavila Panna Mária a pri poslednom zjavení zanechala v kameni svoje stopy.

Tu bol objavený aj zázračný obraz. Od roku 1858 až do roku 2006 bol milostivý obraz vystavený vo farskom Kostole svätej Doroty. Podľa dekrétu pápeža Pavla VI.  v roku 1967 korunoval obraz poľský kardinál Wyszyński. On sám vo svojom živote pocítil silný príhovor Matky Božej v Lichni pri vyliečení z vážneho ochorenia.

Do novej baziliky Matky Božej Bolestnej, Kráľovnej Poľska, bol obraz prenesený 2. júla 2006. Okrem iného treba spomenúť, že v tomto chráme sa nachádza najväčší organ v Poľsku so   7 000 píšťalami. V súčasnosti pôsobí ako rektor Spoločnosti kňazov Mariánov od Nepoškvrneného počatia Panny Márie aj slovenský kňaz páter Miroslav Sleldzinski MIC, ktorý sprevádzal pútnikov.  

 

Štefan Kolenčík