Putovali po stopách sv. Cyrila a Metoda

Program osláv Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodských slávností 2021 bol opätovne obohatený aj o 5. ročník zážitkového podujatia pod názvom Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez zoborský kláštor na Nitriansky hrad.
Tibor Ujlacký 30.07.2021
Putovali po stopách sv. Cyrila a Metoda

Malí i veľkí pútnici v Nitre-Dražovciach. Snímka: Roman Oravec

Putovanie sa uskutočnilo 3. júla vďaka spolupráci subjektov participujúcich na budovaní Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Okrem kraja patrí medzi ne aj mesto Nitra, Nitrianske biskupstvo či Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda UKF.

Ponuku využili pútnici všetkých vekových kategórií z Nitry a okolia. V ranných hodinách sa stretli pri Kostole sv. Michala, archanjela, v Dražovciach, kde podujatie otvoril primátor mesta Nitra Marek Hattas.

Pútnici si prehliadli kostol a vypočuli výklad o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorý predniesli historici z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Pútnici počas cesty absolvovali aj zastávku pri rekonštruovaných ruinách zoborského kláštora a so sprievodcom – historikom Pavlom Žebrákom si mali možnosť prezrieť celý areál starobylého kláštora a dozvedieť sa o jeho histórii.

Ďalšími zastávkami boli informačné stánky Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na Svätoplukovom námestí a Krajského osvetového strediska na Pribinovom námestí, kde sa mohli dozvedieť o cyrilo-metodskej ceste a vyskúšať si písanie v hlaholike.

Podujatie vyvrcholilo pri súsoší sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskom hrade. Tam si zase vďaka Slovenskému domu Centrope mohli vyskúšať virtuálnu realitu znázorňujúcu cyrilo- metodské pamiatky.

Všetci, ktorí absolvovali trasu putovania, dostali na jednotlivých zastávkach pečiatky do pútnických pasov, na základe ktorých si na záver putovania prevzali certifikát pútnika o absolvovaní cesty a pamätný odznak.

Cyrilo-metodské putovanie ako spojenie príjemného s užitočným bolo ponúknuté zvlášť pre prázdninujúcu mládež, ale aj pre všetkých milovníkov histórie a ctiteľov odkazu sv. Cyrila a Metoda, aby si aj týmto spôsobom uctili nielen ich pamiatku, ale poznávali aj dejiny nášho národa v príjemnom prírodnom a na historické pamiatky bohatom prostredí nitrianskeho regiónu a mesta Nitra.