Rodina Nepoškvrnenej sa opäť stretla pri Matke

Členovia rodiny sa tak ako každý rok vzájomne povzbudzujú vo viere, spoločne ďakujú a prosia o milosti.

10.07.2018
Rodina Nepoškvrnenej sa opäť stretla pri Matke

Pri príležitosti 160. výročia zjavení Panny Márie v Lurdoch sa  23. júna 2018 v Kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke–Živčákovej stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej.

Stretnutia sa zúčastnilo viac ako päťtisíc pútnikov z celého Slovenska a Česka. Na začiatku spoločného programu sa chorým i zdravým členom Rodiny Nepoškvrnenej prihovoril rektor pútnického kostola otec Ondrej Sabó MSSCC. Poukázal na Pannu Máriu ako na vzor nášho putovania. Spomenul aj svoju osobnú skúsenosť so sestrou Bernadetou, zakladateľkou Rodiny Nepoškvrnenej.

Slávnostnú svätú omšu celebroval Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, ktorému Konferencia biskupov Slovenska  zverila Svetový apoštolát Fatimy. Otec biskup vo svojej homílii okrem iného pripomenul slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal vo Fatime: „Máme Matku! Máme Mamu!“ Tiež zdôraznil, že práve sestra Bernadeta mnohých chorých naučila obetovať svoju chorobu, ponúknuť Bohu seba a stať sa darom pre všetkých. Aj preto veľa chorých našlo v Rodine Nepoškvrnenej útočisko a zmysel života.

Pri svätej omši sme prosili, aby Pán na príhovor našej nebeskej Matky vypočul nielen pútnikov, ale aj tých, ktorí sa s nimi duchovne spájali. Účastníci stretnutia sa opätovne zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po obedňajšej prestávke program pokračoval prednáškou na tému Novéna k Panne Márii Pompejskej. Nasledovala modlitba ruženca svetla a krátka adorácia Oltárnej sviatosti.

Naše spoločné stretnutie bolo ukončené sviatostným požehnaním. Nech Pán prijme obety spojené s putovaním, nech vypočuje prosby, ktoré sme mu predkladali prostredníctvom Panny Márie.

 

Alžbeta Lukasová SMVS