Saleziánky slúžia v Nitre už desať rokov

Pri príležitosti spomienky sv. Jána Bosca sa v Kostole sv. Gorazda na sídlisku Klokočina v Nitre konala liturgická slávnosť. Na slávnosti si sestry saleziánky z Inštitútu dcér Márie Pomocnice pripomenuli aj 10. výročie ich príchodu do Nitry a Nitrianskej diecézy.
Tibor Ujlacký 16.02.2023
Saleziánky slúžia v Nitre už desať rokov

Sestry saleziánky sa inšpirujú srdcom Ježiša – Dobrého Pastiera a Máriou Pomocnicou. Snímka: archív biskupstva Nitra

Svätú omšu spolu s  miestnym farárom Jozefom Tomicom a jeho kaplánom celebroval delegát pre spoločenskú komunikáciu saleziánov na Slovensku don Marián Peciar, SDB. V homílii sa venoval podstate vzťahu k viere, blížnym a k službe s radosťou.

Podľa príkladu sv. dona Bosca sa tejto službe, a najmä maličkým, venuje aj štvorica sestier saleziánok na Orechovom dvore, ktorý obýva komunita nitrianskych Rómov. Don Marián Peciar vyzdvihol obetavosť, tichosť a nenápadnosť týchto sestier, ale hlavne ich službu najbiednejším v  mene Cirkvi.

Povzbudil spoločenstvo veriacich podporiť ich, poďakoval sestrám „šedým myškám“ v mene saleziánskej rodiny za všetko, čo robia, a odovzdal im kytice kvetov. Na záver svätej omše udelil prítomným požehnanie relikviou sv. dona Bosca.

Po skončení liturgickej slávnosti sa prítomní, medzi ktorými nechýbali ani saleziánski spolupracovníci, stretli vo farskom pastoračnom centre na agapé, v rámci ktorého si pozreli aj dokument o záslužnej a namáhavej činnosti sestier na Orechovom dvore.

Hlavným poslaním sestier v Nitre je rómska pastorácia na Orechovom dvore, kde vyučujú a asistujú na základných školách a pracujú v materskom centre. Okrem toho koordinujú miestne stredisko saleziánskych spolupracovníkov ASC.