Sila ľudových misií

Bratia minoriti pokračujú v ľudových misiách. Rehoľníci – páter Stanislav, Martin a Tomáš počas misijného týždňa zavítali do farnosti Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach. Ako tvrdia veriaci, priniesli im krásu a pokoj.
Vladimír Pecuch Miroslava Antonyová 13.10.2022
Sila ľudových misií

Na poslednej svätej omši si uctili misijný kríž a rozlúčili sa s pátrami, ktorí zanechali krásne spomienky na misie vo farnosti. Snímka: archív farnosti

Celý program misií bol naplnený do bodky. V piatok 2. septembra celebroval v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove úvodnú svätú omšu arcibiskup Bernard Bober. Práve on potom rozposlal misionárov do farností dekanátu Prešov.

Našu farnosť si misionári prevzali od miestneho farára Františka Voľanského v nedeľu pri úvodnej svätej omši. Aby bol každý človek farnosti „vyrušený zo stereotypu“, program, ktorý nám pátri pripravili, sa dotkol každého.

Hneď v  nedeľu popoludní sa v kostole zišli ženy na zamyslení spojenom s eucharistickou pobožnosťou a  modlitbou posvätného ruženca.

V pondelok sa pri stavovskej náuke zamýšľali nad svojimi životmi muži, ktorí dostali aj domácu úlohu – pripraviť svojim manželkám večeru. Tie zasa mali napiecť domáci chlebík a zákusky.

USMIEVAVÍ A ŽIČLIVÍ

Domáca úloha však trvá celý život a skontroluje nám ju Boh. Ale aj každý človek, s ktorým sa stretávame. Preto mali všetci farníci za úlohu byť usmievaví a žičliví. Pri utorkovej svätej omši sme si spoločne obnovili krstné sľuby a očistili sme sa v krstnej vode. Poobede bol program pre deti aj so svätou omšou.

Ďalší deň sa niesol v duchu radosti príprav na svadobnú hostinu. Pri večernej svätej omši si všetky manželské páry obnovili a spomenuli pred Pánom na svoje „áno“. Svadobná hostina potom pokračovala štvrtkovou svätou omšou – celá farská rodina sa stretla pri obrade požehnania chleba.

AKÝ CHCEM BYŤ JA

V piatok pri rannej svätej omši pátri udeľovali sviatosť pomazania chorých. Nevládnych potom navštívili aj doma a spríjemnili im chvíle rozhovorom a sviatosťami. Večer sme si spomenuli na svojich blízkych na miestnom cintoríne.

Zamysleli sme sa aj nad tým, akí boli a aký chcem byť ja. Nadišiel víkend. Deti a mládež si počas týždňa nacvičili divadlo na tému Posledná večera, ktoré odohrali v sobotu popoludní.

NA ZÁVER POĎAKOVANIE

Narodenie Panny Márie, ktorému je zasvätený náš farský kostol, sme oslávili nedeľnou svätou omšou. Súčasťou víkendu bolo ešte evanjelizačné stretnutie s mládežou a grilovačka. Tak ako sme návštevu do nášho farského domu prijali, prišiel aj čas rozlúčky.