Slávnosť sv. Antona, pustovníka

Vo farskom Kostole sv. Antona, pustovníka, si farníci v nedeľu 15. januára pripomenuli patróna chrámu aj obce, ktorého sviatok pripadá na 17. januára.
Andrej Palovič 26.01.2023
Slávnosť sv. Antona, pustovníka

Svätú omšu slúžil svätoantonský farár Michal Baláž. Snímka: Katarína Ujlaky Legény

Slávnosť sa začala sprievodom miništrantov so sviecami a kadidlom, za nimi kráčal kňaz s evanjeliárom. Hlavným celebrantom bol farár Michal Baláž, ktorý v kázni poukázal na život sv. Antona, pustovníka (opáta).

Žil vo štvrtom storočí a na púšti ho pre jeho múdrosť vo viere navštevovali obyčajní ľudia i učenci, ktorým radil v rôznych životných situáciách. Svätý Anton nám ukázal, ako zápasiť s pokušeniami a rásť v duchovnom živote.

Zomrel ako 105-ročný. Na konci svätej omše udelil Michal Baláž veriacim slávnostné požehnanie. Zavŕšením slávnosti bola pieseň Bože, čos’ ráčil slovenskému rodu v podaní chrámového zboru pod vedením Andrey Halibožekovej a Marty Kráľovičovej, na organe hral Štefan Legény st.