Spája ich modlitba posvätného ruženca

Po ustanovení novej farnosti Božského Srdca Ježišovho vo Zvolene-Sekieri 4. septembra 1994 bol postavený z Božej milosti uprostred sídliska na kopci nový kostol. S týmito udalosťami paralelne vzniklo Ružencové bratstvo Božského Srdca Ježišovho Zvolen–Sekier.
Zuzana Pirščová 20.11.2020
Spája ich modlitba posvätného ruženca

Členovia ružencového bratstva na púti v Turzovke. Snímka: archív ružencového bratstva

Členovia ružencového bratstva sú rôzneho veku. Aktuálne ho tvorí 12 začlenených ruží. Pravidelné stretnutia členov bývajú v prvú nedeľu v mesiaci o 15. hodine pri spoločnej modlitbe posvätného ruženca. Zároveň sa realizuje vzájomná výmena kartičiek s tajomstvami.

Stretnutie je spojené s poklonou pred Oltárnou sviatosťou a pobožnosťou k Božskému Srdcu Ježišovmu. Do ružencového bratstva patria mnohí aktívni členovia farnosti. Pomáhajú pri upratovaní kostola, spievajú v chrámových spevokoloch, vykonávajú služby lektorov, žalmistov, miništrantov a akolytov.

Navzájom sa podporujeme praktickou pomocou i duchovne – modlitbou. Dobrovoľnými príspevkami pomáhame tam, kde je to potrebné. Spoločne sme navštívili viacero mariánskych pútnických miest - či už Staré Hory, Turzovku alebo Šaštín.

Vo farnosti sa viackrát organizovali púte k Panne Márii do Medžugoria. Práve Kráľovná pokoja ovplyvnila duchovný život mnohých členov nášho spoločenstva. V súčasnosti sa pri kostole buduje aj Kaplnka Kráľovnej pokoja. Pandemické opatrenia v poslednom období brzdia spoločné aktivity bratstva i celej farnosti.

Plánujeme putovať na Butkov a do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. V dušičkovom období sme sa zvykli stretnúť pri kríži na cintoríne pri spoločnej modlitbe ruženca Božieho milosrdenstva za duše v očistci.

Počas 26 rokov fungovania nás do večnosti predišlo veľa členov a horliteľov nášho ružencového bratstva. Nech odpočívajú v pokoji.