Stretli sa ctitelia svätej Filomény

V tohtoročnom Pôstnom období sa rozhodli ctitelia svätej Filomény, spoločenstvo veriacich zo Spiša i z Oravy a  Považia obnoviť si svoju vieru v dňoch 22. až 24. marca na duchovných cvičeniach v Dome viery u milosrdných sestier  svätého Vincenta - satmárok vo Vrícku.
Jozef Sendrej 05.04.2019
Stretli sa ctitelia svätej Filomény

Účastníci duchovných cvičení. Snímka: Jozef Sendrej

Viedol ich exercitátor Ľubosláv Hromják, delegát Arcibratstva svätej Filomény pre Slovensko. Témou duchovných cvičení boli slová Svätého písma: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás (porov. Jn 13, 34). Bol to milostivý a požehnaný čas. V priebehu duchovných cvičení si prítomní mohli uctiť relikvie svätej Filomény, svätého Jána Pavla II. a svätej Márie Magdalény. Ako zdôraznil prednášajúci, cieľom duchovných cvičení bolo nechať pôsobiť lásku v našom srdci, byť horliví v láske k Bohu, milovať svojich blížnych a vedieť vždy odpúšťať.