Svoje zanietenie venoval slovenskému ľudu

Ján Stas sa zaslúžil o vybudovanie kostola zasväteného Božskému Srdcu Ježišovmu v Zábiedove. Obyvatelia si pripomenuli 150. výročie narodenia a súčasne 105. výročie úmrtia svojho veľkodušného kňaza.
Ján Banovčan 17.06.2022
Svoje zanietenie venoval slovenskému ľudu

Osobnosť Jána Stasa pripomína aj detail z pamätnej tabule v kostole. Snímka: archív obce

Rímskokatolícky kostol, ktorý sa vypína nad obcou, bol vybudovaný z jeho finančného daru. Ján Stas sa narodil 28. júna 1872 v Zábiedove, kde navštevoval aj prvý ročník ľudovej školy. Základné vzdelanie a gymnázium ukončil v Žiline a po vstupe do rádu sv. Františka pokračoval v štúdiu v Beckove, Hlohovci a Kremnici.

Na pozvanie farára Janušeka pôsobiaceho v Olyphante v Pensylvánii odišiel do USA. Do tamojšieho Scrantonského biskupstva prišiel v roku 1893, doštudoval teológiu a v decembri 1894 ho biskup O’Hara vysvätil za kňaza.

Po vysviacke sa stal farárom v slovenskej osade Jána Nepomuckého vo Freelande, z ktorej urobil jedno zo slovenských náboženských, kultúrnych a národných stredísk na americkom kontinente.

Vysoké pracovné nasadenie na poli duchovnom i národnom však bolo nad jeho sily a na následky vyčerpania v roku 1910 vážne ochorel. Poslednou zastávkou bola správa farnosti v slovenskej osade sv. Jána Krstiteľa v Taylor v Pensylvánii.

Ján Stas bol známy svojou veľkodušnosťou a charitatívnou činnosťou, štedro podporoval všetky zbierky medzi Slovákmi v Amerike. Stál tiež pri kolíske slovenského ženského rádu Sestier sv. Cyrila a Metoda. Pozornosť si zasluhuje aj jeho národné zanietenie.

Aktívne pracoval v americko-slovenských organizáciách. Za svoje aktivity na poli národnom bol v rámci maďarskej protiakcie obvinený zo snahy o založenie nezávislej slovenskej cirkvi.

Zo svojho života prežil v Zábiedove len zlomok času, no svoje vyhlásenie: „Celý svoj život venujem len Cirkvi a ubiedenému slovenskému ľudu. Toto je moja zásada a tej sa budem pridŕžať až do smrti,“ naplnil až po okraj.