Umelecké slovo je stále in

Tretia januárová sobota patrila v Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade umeleckému slovu. Už 27. raz sa v nej konalo krajské kolo obľúbenej recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha, ktorú každoročne vyhlasuje Združenie katolíckych škôl Slovenska.
Lenka Horáková 07.02.2020
Umelecké slovo je stále in

Úspešní malí recitátori neskrývali radosť. Snímka: Pavol Bega

Je chápaná ekumenicky a určená pre milovníkov umeleckého prednesu, ktorí majú chuť rozvíjať svoj talent a neboja sa ukázať ho druhým. Približne 60 účastníkov - víťazov školských kôl západnej časti Prešovského a Košického kraja - po krátkom kultúrnom programe privítala riaditeľka školy Katarína Krajňáková. Súťažiaci sa rozdelili do piatich kategórií podľa veku. Porota hodnotila nielen spôsob interpretácie vybraného textu, ale aj jeho vhodnosť a aktuálnosť.

Od najmladších prvákov až po najstarších stredoškolákov zazneli hodnotné básne či úryvky z prozaických diel. Recitátori obohatili nielen seba, ale aj poslucháčov a umelecký zážitok sprostredkovali aj samotnej porote. „Stretávajú sa tu žiaci z rôznych škôl, ktorí sa poznajú z predchádzajúcich ročníkov. Preto tu chceme vytvárať spoločenstvo, priateľské vzťahy, nie iba za každú cenu vyhrať. Treba sa naučiť tešiť sa z úspechu iného, to je väčší úspech než samotné víťazstvo,“ pripomenula členka poroty Radka Horáková. Tí najlepší v jednotlivých kategóriách si odniesli diplom a knižnú odmenu. A, samozrejme, postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 21. marca 2020 v Bratislave.