V Belej sa duchovne obnovili

Vo farnosti Belá v Žilinskej diecéze sa od 12. do 20. januára pod vedením rehoľníkov z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa konali sväté misie. 
Peter Filo 12.02.2019
V Belej sa duchovne obnovili

Na záver misií vztýčili misijný kríž. Snímka: Michal Vrábel

Boli to vôbec prvé misie takého rozsahu v novodobej histórii farnosti. Predchádzala im duchovná príprava, ktorú viedol miestny farár Ivan Pšenák. Pred úvodnou svätou omšou privítal misionárov redemptoristov. Provinciál rehole Václav Hypius a páter Róbert Režný z Podolínca spolu s asistenciou symbolicky prichádzali od hlavného vchodu k oltáru pričom niesli obraz Matky ustavičnej pomoci.

Každý jeden deň misíí bol pre farníkov sviatkom. Duchovný program počas celého týždňa obsahoval sväté omše s misijnými kázňami, katechézy, stavovské stretnutia so ženami, mužmi, či mladými. Ale tiež pobožnosti, premietanie filmu s náboženskou tematikou, návštevy chorých a vysluhovanie sviatosti zmierenia. Časti programu misií prebiehali nielen vo farskom kostole svätej Márie Magdalény, ale aj na filiálkach v Lysici a v Kubíkovej. Pútavé a zaujímavé animačné aktivity pre deti a dospievajúcich v základnej škole a farskom kostole pripravil páter Jozef Mihok s laickým spoločenstvom SHEKINAH z Banskej Bystrice-Radvane. 

Početná účasť farníkov potvrdila snahu veriacich duchovne načerpať silu. Zvlášť silný duchovný zážitok bol pri obnovovaní manželského sľubu. Na záver misií v nedeľu 20. januára počas slávnostnej bohoslužby bol pri farskom kostole vztýčený a požehnaný nový misijný kríž, ktorý bude pripomínať tieto chvíle aj budúcim generáciám.