V Košiciach ožili seredské svedectvá

Pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi, so združením židovských žien Ester a s občianskym združením Edah pripravila premiéru krátkych filmových dokumentov s výpoveďami ľudí, ktorí prežili holokaust. 
Peter Borza 12.03.2019
V Košiciach ožili seredské svedectvá

Hostia v Historickej aule rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Snímka: Lukáš Katriňák

Podujatie sa uskutočnilo 7. februára v budove rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Plná historická aula bola dôkazom záujmu zo strany verejnosti. Medzi hosťami boli prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR, generálny konzul Maďarska či honorárny konzul Izraela a zástupcovia Košického samosprávneho kraja, ako aj mesta Košice. Dokumenty s výpoveďami Elvíry Feldmarovej, Fridricha Feldmara, Ivana Kamenského, Michala Kleina a Juraja Szánta režíroval Radoslav Dubravský.

Popri známych faktoch a vedeckých výskumoch je práve osobná ľudská výpoveď cestou k pochopeniu, čím všetkým museli obete holokaustu prejsť. „Čím menej hlasov vypovedajúcich o ľudskej krutosti zostáva, tým ďalej musí ich posolstvo zájsť,“ vyjadril sa producent filmov a riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok, ktorý celý spomienkový večer moderoval.

Podujatie bolo venované pamiatke Juraja Szánta, ktorý sa premiéry nedožil. V jeho mene sa prihovorila dcéra Ľudmila Grossmanová. Film s jeho svedectvom bol premietnutý v závere a prítomní mu vyjadrili úctu minútou ticha, ktorú zakončil mladý virtuóz Samuel Salzer skladbou Schindlerov zoznam od Johna Williamsa.
Krátke filmové dokumenty ponúkli autentické svedectvá preživších, ktoré všetkých mimoriadne ľudsky a odborne obohatili.