V Močaranoch si pripomenuli konsekráciu kostola

V Michalovciach-Močaranoch si 2. augusta pripomenuli 20. výročie konsekrácie Kostola sv. Gorazda. Slávnostnú svätú omšu celebroval dnes už nebohý don Štefan Turanský, SDB.
Štefánia Sabolová 10.09.2020
V Močaranoch si pripomenuli konsekráciu kostola

Don Štefan Turanský (s kalichom) pri slávení svätej omše. Snímka: Štefánia Sabolová

Pred slávením Eucharistie požehnal nový zvon a vitráž chrámu, ktorú zhotovil výtvarník Ján Kováč. Liturgiu duchovnými piesňami obohatila Monika Kandráčová s hudobným sprievodom.

Po slávnosti sa konal Gorazdov večer, ktorý tam má svoju tradíciu od roku 2004. Je to pásmo slova, piesní a básní, cez ktoré sa bližšie spoznávame so životom a tvorbou saleziána, básnika a prekladateľa, rodáka Gorazda Zvonického, vlastným menom Andreja Šándora.

Tohtoročný Gorazdov večer sa konal v duchu básnikovho vzťahu k spevu a rodnému Zemplínu, aj s ohľadom na spomienku 25. výročia jeho smrti. V podaní folklórnej skupiny Močaranka či speváčky Dáše Kostovčíkovej a Matúša Pavlíka zazneli jeho básne i piesne.

Na svojho učiteľa Gorazda Zvonického pútavo spomínali aj bývalí žiaci Michal Kaňa a salezián Štefan Turanský. Obaja sa pravidelne zúčastňovali na spomienkových stretnutiach a prítomných uvádzali do života a tvorby básnika. Ako napríklad v roku 2013 pri 100. výročí jeho narodenia či pri príležitosti 20. výročia jeho smrti. V roku 2016 sprevádzali veriacich v Ríme po stopách Gorazda Zvonického.

Za aktívnu službu občianske združenie Močarany tohto roku udelilo Michalovi Kaňovi a donovi Štefanovi Turanskému ocenenie Srdce pre Močarany. Hoci nás don Štefan predišiel do večnosti, v našich srdciach zostáva.