V Münsteri hľadali pravý pokoj

Výzva Suche Frieden! Hľadaj pokoj! (porov. Ž 34, 15) sa stala mottom 101. ročníka stretnutia nemeckých katolíkov s názvom Katholikentag.

05.06.2018
V Münsteri hľadali pravý pokoj

Takmer päťdesiat žiakov cirkevného Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku zavítalo v dňoch 8. až 14. mája 2018 do nemeckého Münsteru.

Mesto Münster nebolo iba náhodne hostiteľom tohto celonárodného podujatia. V minulosti už totiž prispelo k nájdeniu svetového mieru a pokoja. Práve v tomto malebnom historickom mestečku bol v roku 1648 podpísaný Vestfálsky mier, ktorý ukončil tridsaťročnú vojnu.

Organizátori podujatia Katholikentag sa snažili podčiarknuť potrebu úsilia o pokoj aj prostredníctvom množstva paralelne prebiehajúcich podujatí, z ktorých si účastníci mohli podľa záujmu vyberať.

Naša delegácia sa zúčastnila na programe pripravenom pre mladých. Tvorili ho duchovné impulzy, predstavovanie rôznych reholí, katolíckych hnutí a spoločenstiev, gospelové koncerty, súťaže či záverečná mládežnícka párty. Nechýbala každodenná spoločná svätá omša, prehliadka mesta, návšteva múzeí či mesta Dortmund s jeho krásnou futbalovou arénou.

Podujatie vyvrcholilo svätou omšou pred Münsterským zámkom, ktorú celebroval kardinál Reinhard Marx spolu s kardinálom Rainerom Mariom Woelkimom, nunciom Nikolom Eterovićom a s mnohými kardinálmi, biskupmi a kňazmi nielen z Nemecka. Poďakovanie patrí organizácii Renovabis, ktorá podujatie  v značnej miere finančne zastrešila.

Vydarená akcia pomohla všetkým zúčastneným spoznať nových ľudí, prežiť radosť z viery a tiež zveľadiť si svoje jazykové znalosti. Povzbudila žiakov k úsiliu hľadať a budovať pokoj  v prostredí, v ktorom žijú. 

Peter Nákačka