Vykonali ďakovnú púť za návštevu pápeža

V mesiaci september navštívil našu krajinu pápež František a táto návšteva zasiala mnoho dobrých zrniek v srdciach veriacich i hľadajúcich či ľudí dobrej vôle. Oslovila všetkých, ktorí sledovali Svätého Otca počas jeho prítomnosti v našej vlasti.
Ivan Pšenák 04.11.2021
Vykonali ďakovnú púť za návštevu pápeža

Farníci z Belej a Lysice v Kostole Panny Márie Snežnej na kalvárii v Bratislave Snímka: Anna Pražiaková

Farníci z Belej a Lysice uskutočnili 9. októbra za spomínanú návštevu ďakovnú púť. Navštívili jedno z najstarších mariánskych pútnických miest v bývalom Uhorsku – Marianku. Slávili tam svätú omšu spolu s biskupom Františkom Rábekom a pomodlili sa pobožnosť krížovej cesty.

Ich ďalšie kroky viedli do Bratislavy – do Kostola Panny Márie Snežnej na kalvárii a do areálu pri lurdskej jaskynke. Potom sa odobrali na nádvorie Apoštolskej nunciatúry, kde sa uskutočnilo neformálne, srdečné stretnutie s apoštolským nunciom Giacomom Guidom Ottonellom.

Na záver púte navštívili Katedrálu sv. Martina v Bratislave, kde im bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko priblížil dejiny tohto korunovačného chrámu. Na všetkých týchto miestach pútnici v modlitbe poďakovali za prítomnosť Svätého Otca Františka na Slovensku.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.