Čas - Boží dar

Ahoj kamaráti!
– Na stene vám už istotne visí nový kalendár a zvykáte si na písanie novej číslice roka 2022...

– Počkaj, Dobromilka, veď kalendár nemusí visieť na stene. Ja mám jeden týždňový na stole, redakčný kalendár s témami do ďalších čísiel našich noviniek máme zasa na magnetickej tabuli a možno si nejaké deti píšu aj denníček do zošita či diára.
 

Martina Jokelová Ťuchová 14.01.2022
Čas - Boží dar

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Pravdu máš, Svetlúšik, dni, týždne, mesiace a povinnosti či slávnosti v nich si plánujeme a zapisujeme rôzne. Na jedno by sme mali však myslieť pri každom kalendári

– rátať čas s múdrosťou srdca.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.