Ďakujem (2. časť)

Ahoj, kamaráti!

Vyskúšali ste mať minulý týždeň oči otvorené pre zázraky? Čo ste zbadali?
Martina Jokelová Ťuchová 23.01.2019
Ďakujem (2. časť)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Malomocný, ktorého Ježiš uzdravil, pochopil zázrak a vrátil sa Ježišovi poďakovať.

Dobromilka, aj ja som sa zapozeral na svet trochu inak. Neviditeľný vzduch, snežná perina, lampa, teplo v izbičke, napínavá kniha, teplo priateľstva – to všetko okolo mňa sú zázračné dary Ježiša, ktorému ďakujem.

Ja som si uplynulý týždeň viac všímala, koľko darov nám Boh dáva cez našich blízkych. Cez rodičov, súrodencov, kamarátov... Aj cez teba, Svetlúšik. Ďakujem ti.

Detskú stranu venovanú času si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.