Ďakujem (8. časť)

Ahoj, kamaráti.
Ak ste pozorne sledovali náš seriál o vďačnosti, všeličo nové ste sa dozvedeli a azda aj zažili.
S vďačnosťou je veľa všedných vecí odrazu iných, prekvapivejších, krajších... Čo ty na to, Svetlúšik?

Martina Jokelová Ťuchová 10.03.2019
Ďakujem (8. časť)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Nie nadarmo sa hovorí, že vďačnosť je srdcom modlitby, Dobromilka.

Keď máme otvorené oči a srdce, zbadáme, čo všetko v nás i okolo nás je darom od Boha.

A sme mu za to vďační.

Detskú stranu venovanú času si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.