Eucharistia ako slnko

Ahoj, kamaráti!
– Dobromilka, poznáš slnko, ktoré roztápa ľad hnevu, nenávisti, nevšímavosti, lenivosti, zohrieva naše srdce, a pritom nezapadá?
– Tvoja hádanka mi pripomína svetlo, ktoré na nás svieti spred svätostánku.
 

Martina Jokelová Ťuchová 26.05.2022
Eucharistia ako slnko

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Jasné! Večné svetlo. Návštevníkovi chrámu bliká do očí ako maják a ukazuje: „Tu je. Ježiš ukrytý v okrúhlom chlebíku – pre teba.“
– Opáľme sa v lúčoch Eucharistie, Svetlúšik.
– Zapínam baterku, Dobromilka.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.