Koledovanie

Ahoj, kamaráti!

Svetlúšik, rátal si, koľko kamarátov, ktorí boli koledovať, sme stretli počas vianočných prázdnin?
Martina Jokelová Ťuchová 10.01.2020
Koledovanie

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Počkaj, Dobromilka.
Jedenásť vo výťahu paneláka, keď koledovali na sídlisku.
Päť s gitarou prechádzalo popri našej redakcii, ďalších dvanásť spievalo po svätej omši.
Ale na fotografiách z celého Slovenska som ich videl stovky.

Tešíme sa, kamaráti, že piesňou a veršíkmi šírite radostnú zvesť o narodení Spasiteľa a vyzbieranými peniažkami pomáhate tým, ktorí sú v núdzi.

A tešíme sa aj z koledníckych dobrodružstiev, o ktorých ste nám porozprávali alebo napísali.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU