Rodinné leto (8)

Ahoj, kamaráti!
Pozri, Svetlúšik, náš denníček Rodinného leta je už takmer plný.
Martina Jokelová Ťuchová 20.08.2021
Rodinné leto (8)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Aký je farebný a plný šifier, ktoré poznáme len my a naši súťažiaci. Dobromilka, zmestia sa nám tam predposledné úlohy?

Určite áno, Svetlúšik, a dnes na plnenie úloh budeme potrebovať aj tvorivosť a pár pomôcok na majstrovanie.

 

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU