S blahoslavenou Imeldou

Ahoj, kamaráti!
– V tieto dni ďalší naši kamaráti po prvý raz prijmú Pána Ježiša v Eucharistii.
– Dobromilka, ja sa tak teším. Pán Ježiš nás všetkých pozýva na hostinu svätej omše a jeho pokrm premieňa naše srdcia, keď mu to dovolíme.
Martina Jokelová Ťuchová 19.05.2023
S blahoslavenou Imeldou

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Vieš, čo je ešte úžasné, Svetlúšik? Že Pán Ježiš sa nám nedal len raz – pri Poslednej večeri, len raz – pri prvom svätom prijímaní, ale je tu pre nás stále – počas každej svätej omše, každý deň vo svätostánku. Môžeme si priať väčší dar od Ježiša?
– Po takomto dare veľmi túžila aj malá Imelda – patrónka prvoprijímajúcich detí. Ak ju ešte náhodou nepoznáte, dnes vás s ňou zoznámime.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.