So svätými Teréziami 3

Ahoj, kamaráti!
– Sväté Terézie, ktoré nás sprevádzajú tento mesiac, boli výnimočné v mnohých oblastiach.

Martina Jokelová Ťuchová 27.10.2021
So svätými Teréziami 3

Detail ilustrácie Ľuby Suchalovej.

– Na niektoré z ich talentov sme si už posvietili, Dobromilka.

– Viaceré z nich boli dokonca vyhlásené za učiteľky Cirkvi. Jedna z nich žila v 16. storočí v Španielsku. Pamätáš si ktorá, Svetlúšik?

– No predsa Terézia, Terézia, hmm...

– ... to je správne. A ďalej?

– Z Avily. Karmelitánska rehoľníčka Terézia od Ježiša pred 500 rokmi napísala múdre teologické knihy, ktoré si prečítame, až keď budeme starší. Ale už teraz nás Terézia môže naučiť niečo o našej duši.

– Ako si predstavujete svoju dušu, kamaráti? Ťažká otázka, však? Terézia z Avily si dušu predstavovala ako nádherný hrad. Posvietime si na to.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.